Agata Aftowicz – Redaktor naczelna

Studentka V roku Studium Magisterskiego SGH (kierunek: Finanse i Rachunkowość). Członek SKN Finansów i Makroekonomii SGH. Interesuje się tematyką finansów zrównoważonych i instrumentów pochodnych.