Przegląd Ekonomiczno-Społeczny (PES) jest czasopismem naukowym wydawanym pod numerem ISSN 2451-4705 przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Instytutem Studiów Ekonomiczno-Społecznych. Periodyk z powodzeniem wpisuje się w misję Koła: Aby Polska była dobrym i mądrym krajem.” 

Autorzy artykułów to nie tylko studenci SGH, ale i studenci innych polskich oraz zagranicznych uczelni ekonomicznych. Przed publikacją artykuły poddawane są podwójnej, anonimowej recenzji przez pracowników naukowych SGH. Czasopismo nie posiada wyraźnie zarysowanego ekonomicznego profilu, pozostaje bowiem pod wpływem różnych nauk.

Periodyk nawiązuje do tradycji Studenckiego Przeglądu Ekonomiczno-Społecznego (SPES) , który wydawany był w latach 2006-2013. Inicjatorem SPES był dr Michał Konopczak. W 2007 r. czasopismo zostało oficjalnie zarejestrowane w sądzie pod numerem ISSN 1897-1245. W latach 2010-2013 wydawane było również w wersji papierowej.

Wszystkich zainteresowanych publikacją artykułu na łamach PES zapraszamy do zakładki Dla Autorów.