Wszystkie osoby, które pragną podzielić się z Redakcją komentarzami, opiniami lub nawiązać współpracę zapraszamy do kontaktu.

Adres e-mail: sknfm.sgh@gmail.com

Adres Redakcji:
Redakcja Przeglądu Ekonomiczno-Społecznego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa
Pokój 412A