Osoby zainteresowane możliwością publikacji na łamach PES prosimy o kontakt z Redakcją.

Adres e-mail: redakcja@pes.sknfm.pl

Prosimy również o zapoznanie się z wymogami dotyczącymi artykułów, dostępnymi w poniższym pliku.

Informacje

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty językowej i stylistycznej nadesłanych artykułów.