Zapraszamy do pobrania nr. 6 PES:

W najnowszym numerze umieściliśmy dwukrotnie więcej treści. Znajdziecie w nim recenzowane artykuły:

 • Estymacja modelu konwergencji dla okresu 1985-2010 z wykorzystaniem Metody Zmiennych Instrumentalnych (Paweł Galiński)
 • Polityka gospodarcza Polski w latach 1988-93 (Maciej Mach)

A także krótsze artykuły poświęcone bieżącym wydarzeniom społeczno-ekonomicznym:

 • Prawda czy mit deficytu? Nowoczesna Teoria Monetarna w wydaniu Stephanie Kelton (Michał Reczek)
 • Zarys problemu mieszkalnictwa w Unii Europejskiej (Paulina Masternak)

 

Zapraszamy do pobrania nr. 5 PES: nr 5

W tym numerze zachęcamy do zapoznania się z następującymi artykułami:

 • Hipoteza o nowej sekularnej stagnacji gospodarek rozwiniętych – geneza, przyczyny, krytyka (Rafał Chmura)
 • Ocena ekonomicznych skutków wyłączeń indywidualnych w prawie ochrony konkurencji (Filip Lubiński)

 

Zapraszamy do pobrania nr. 4 PES: nr 4

W tym numerze zachęcamy do zapoznania się z następującymi artykułami:

 • Czynniki wpływające na ceny krótkoterminowego wynajmu za pośrednictwem serwisu Airbnb w Warszawie – podejście bayesowskie (Rafał Chmura)
 • Trust in the police among Warsaw universities students (Ewelina Łuniewska, Aleksandra Petrykiewicz, Agata Trzeciak)
 • Konwergencja gospodarcza krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1995-2014 (Szymon Wieczorek)

 

Zapraszamy do pobrania nr.3 PES: nr 3

W tym numerze zachęcamy do zapoznania się z następującymi artykułami:

 • Czynniki wpływające na liczbę wizyt w lokalach gastronomicznych (Kevin Brandhorst, Michał Ledóchowski, Krzysztof Wilgucki)
 • Czynniki wpływające na korzystanie z prywatnej służby zdrowia w Polsce (Kevin Brandhorst, Michał Ledóchowski, Krzysztof Wilgucki)
 • Rola i miejsce państwa w gospodarce starożytnego Egiptu (Weronika Rec)